Thursday, October 29, 2009

Madhura Welenkar Abhijit Vaishali Samant Premiere Of the Marathi Film Canvas

Event: Premiere Of the Marathi Film "CANVAS" 
Celebrities: Shivaji Satam, Madhura Welenkar, Sulekha Talwakar, Vaishali Samant, Sameer Dharmadhikari and Abhijit Satam
Venue: cinemax, Andheri, Mumbai
Date: 28th October, 2009
Madhura Welenkar Abhijit Vaishali Samant Premiere Of the Marathi Film CanvasSocialTwist Tell-a-Friend

No comments:

Post a Comment

Amitabhi Bachchan Twitter / SrBachchan

Akshay Kumar/ Twitter / akshaykumar

Aamir Khan / Twitter / @aamir_khan

Shahid Kapoor Twitter / @shahidkapoor

Twitter / sonamakapoor

Twitter / realpreityzinta

Salman Khan/ Twitter / BeingSalmanKhan

Twitter / TheFarahKhan

Twitter / arrahman

Shahid Kapoor/ Twitter / shahidkapoor

Karan Johar / Twitter

ShareThis